Viet-WoW Translate Team

Viet-WoW Translate Team là nhóm dịch nghiệp dư phi lợi nhuận các comic, tiểu thuyết, video clip của dòng game nổi tiếng World of Warcraft.

Nhóm dịch hiện gồm

  • Fall
  • GấU
  • Avin
  • Valentine
  • Phúc
  • Henry
  • Evia

Hiện tại team đang hoàn thích dịch hai bộ Ashbringer, Pearl of Pandaria, đồng thời bắt đầu dự án WoW Chronicle Volume 1. 

Advertisements