Pearl of Pandaria

Sau khi bỏ nhà ra đi, nghe theo tiếng gọi của cách mạng và tìm đường cứu chú, Li Li đã được đặt chân lên thế giới bên ngoài. Điều gì đang chờ đợi cô, mới các thím theo dõi…

Translator : Admissess + Fall

Editor : Admissess

 

 

TẬP 1

Chương 2

 

 

TẬP 1

Chương 3

 

 

TẬP 1

Chương 4

 

 

TẬP 1

Chương 5

 

 

TẬP 1

Hậu kì

 

Advertisements